Audyty językowe dla firm pozwalają na sprawdzenie kwalifikacji językowych pracowników. Stworzone są z myślą o przedsiębiorcach wymagających rzetelnej oceny umiejętności zatrudnionych lub rekrutowanych osób.

Audyty językowe dla firm

Znajomość języków obcych to bardzo ważna kompetencja w procesie rekrutacyjnym.

 

Przedsiębiorcy potrzebują więc narzędzia, które umożliwi rzeczywistą ocenę stanu wiedzy i umiejętności językowych pracowników.

 

Tego typu narzędziem jest właśnie audyt językowy dla firmy.

Zakres audytu językowego

Audyt językowy dzielimy na dwie części, które w sumie składają się na pełną ocenę umiejętności językowych pracownika.

 

Pierwszy etap to test poziomujący, drugi sprawdza natomiast kompetencje komunikacyjne; przeprowadzona zostaje rozmowa w języku obcym.

 

Poszczególne sprawności są ocenione na podstawie skali Rady Europy.

Zakres tematyczny
kursów dla firm:

Audyt językowy przy rekrutacji
Niezbędna pomoc przy zatrudnianiu pracowników
Planowanie dnia (pory dnia, czas zegarowy), odczytywanie i wykorzystywanie danych zawartych w wizytówce, umawianie spotkań

Audyt typu Placement
Ustalenie poziomu zaawansowania pracowników
Udzielanie informacji dotyczących orientacji w mieście, środków komunikacji miejskiej, drogi do celu, obsługi nawigacji samochodowej

Audyt finalny
Ocena umiejętności nabytych po kursie
Umiejętności praktyczne jak uzgadnianie terminów spotkań, organizacja zebrań i spotkań zawodowych, konferencji itp

Audyt dostosowany do pracodawcy

Przeprowadzane przez szkołę PROGRES audyty mogą zostać dostosowane do Twoich potrzeb.

 

Weryfikujemy np. znajomość słownictwa kluczowego w danej branży lub poziom umiejętności językowych niezbędnych w wykonywanym zawodzie.

Pakiet korzyści

Obiektywna ocena umiejętności językowych

Pomoc przy rekrutacji

Monitorowanie postępu pracowników

Najlepszy początek efektywnych szkoleń

Ocena zgodna ze skalą Rady Europy

Usługi dostosowane do potrzeb