Rozpoczęcie naboru
nr 7/2019

W dniu 6 września 2019r. o godz. 13:00 planowane jest otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe nr 7/2019 z alokacją środków w wysokości 1 000 000 PLN.

Nabór skierowany jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które dotychczas nie otrzymały dofinansowania w ramach projektu ŁORKK.

Jak wziąć udział
w projekcie?

01

Rejestracja i znalezienie odpowiedniej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

02

Rejestracja i złożenie wniosku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.lorkk.pl.

03

Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów ŁORKK.

04

Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia.

05

Dokonanie wpłaty wkładu własnego.

06

Odbiór bonów rozwojowych.

07

Udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej i przekazanie bonów firmie świadczącej usługi rozwojowe.

08

Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR. Rozliczenie ŁORKK z firmą świadczącą usługi rozwojowe.

Ważne
informacje

Kto może otrzymać dotację:

MŚP z województwa łódzkiego, tj.:

osoby samo zatrudnione

mikroprzedsiębiorstwa (liczba pracowników: do 10 osób; obrót roczny nie przekracza 2 mln €)

małe przedsiębiorstwa (liczba pracowników: do 50 osób; obrót roczny nie przekracza 10 mln €)

średnie przedsiębiorstwa (liczba pracowników: do 250 osób; obrót roczny nie przekracza 50 mln €)

Na co można przeznaczyć dotację:

usługi szkoleniowe (w tym kursy zawodowe)

usługi doradcze (doradztwo, mentoring, coaching)

studia podyplomowe

Wysokość dofinansowania:

mikro i małe przedsiębiorstwa:
do 80% dofinansowania

średnie przedsiębiorstwa:
do 50% dofinansowania lub do 80% dofinansowania, jeśli spełnia którykolwiek z poniższych wymogów:

Kontakt

Powiaty:
bełchatowski, wieluński, wieruszowski
Tel.: 881-206-177
bonyrozwojowe@frgz.pl

Powiaty:
łaski, zduńskowolski
Tel.: 881-201-572
bonyrozwojowe@frgz.pl

Powiaty:
pajęczański, piotrkowski, radomszczański
Tel.: 881-201-966
bonyrozwojowe@frgz.pl

Powiaty:
poddębicki, sieradzki
Tel.: 881-203-640
bonyrozwojowe@frgz.pl

Powiaty:
opoczyński, rawski, tomaszowski
Tel.: 512-176-047
bonyrozwojowe@lorkk.pl

Powiaty:
kutnowski, łęczycki, łowicki, skierniewicki
Tel.: 572-722-376
bonyrozwojowe@lorkk.pl

Powiaty:
brzeziński, Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
Tel.: 508-024-592
bonyrozwojowe@lorkk.pl

ŁORKK
Biuro projektu:
ul. Stefana Jaracza 42, LOK. 1390-252 Łódź

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 600 01 01 89 lub mailowo info@progres.edu.pl.

 

Udzielimy wszystkich informacji zarówno o pożyczkach, jak i o ofertach kursów i szkoleń.

Pakiet korzyści

Minimum procedur

Realizacja indywidualnych potrzeb szkoleniowych pracowników

Motywacja pracowników

szeroka oferta usług rozwojowych w
bazie BUR

proste i przejrzyste zasady skorzystania
z projektu

zwiększenie konkurencyjności firmy