Krajowy Fundusz Szkoleniowy

dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Progres organizuje kursy IT – programowania Front End, Java, Testera Aplikacji oraz kursy z obsługi Excela, które mogą zostać objęte dofinansowaniem.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jak pozyskać dotację?

  1. Wybierają Państwo szkolenie IT w Progresie
  2. Należy złozyć wniosek we właściwym Urzędzie Pracy i czekać na decyzję urzędu
  3. Podpisują Państwo umowę z Urzędem Pracy
  4. My przeprowadzamy dla Państwa szkolenie
  5. Dostarczamy Państwu dokumentację szkoleniową i fakturę, potrzebne do rozliczenia z urzędem
Wybierz źródło finansowania
Prosimy o kontakt z nami

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego – przygotujemy ofertę audytu dla Państwa Firmy.

Zapytaj o ofertę dla Firmy
*
*
*
*
*
*

Maraton Językowy
Kursy wakacyjne – zapisz się dziś

Półkolonie Językowe

w Stacji Nowa Gdynia

Półkolonie językowe to mnóstwo śmiechu, radości, ćwiczeń i aktywności fizycznej, zabaw, tańca, biegania, pływania, rozgrywek zespołowych oraz nauki języka obcego.

  • Pięciodniowe turnusy przez całe wakacje
  • Całodzienne wyżywienie
Zapraszamy do współpracy

Firmy

Zapraszamy do nauki języków obcych. Przeprowadzamy Audyty Językowe.