Dzień sekretarki

Sekretarka zajmuje się zadaniami związanymi z administracją biurową. Wykonuje czynności zapewniające sprawną pracę sekretariatu oraz zajmuje się nadzorowaniem przepływu informacji, wewnątrz i na zewnątrz firmy, w której pracuje. Odbieranie telefonów, mailing z klientami, układanie grafiku, kopiowanie i tworzenie dokumentów, administrowanie korespondencji, obsługa spotkań, rejestr faktur i innych dokumentów to tylko nieliczne z zadań, jakie może wykonywać osoba na tym stanowisku. Sprawdź, co powinna wiedzieć każda sekretarka!

answer the phone – odebrać telefon
make a phone call – telefonować, dzwonić
copy documents – kopiować dokumenty
scan files – skanować dokumenty
send an email – wysłać e-mail
type a letter – napisać list (na komputerze)
arrange a meeting – organizować spotkanie
serve a customer – obsługiwać klienta
print a document – wydrukować dokument
prepare documents for… – przygotowywać dokumenty dla…
sign a document – podpisać dokument
write a report – napisać sprawozdanie
enclose a document – załączyć dokument

What can I do for you? – W czym mogę pomóc?
I’ll be with you in a moment. – Za chwilę do Pana/Pani podejdę.
Sorry to keep you waiting. – Przepraszam, że musiał Pan/Pani czekać.
Boss is in a meeting. – Szef jest na spotkaniu.
Mr/Mrs… resigned – Pan/Pani… zrezygnował/a.
Mr/Mrs… been promoted – Pan/Pani… dostał/a promocję.
Hello, … from the… Company here – Dzień dobry, z tej strony… z firmy…
Can I speak to…? – Czy mogę rozmawiać z…?
Could you hold the line, please? – Czy może Pan/Pani poczekać na linii?
I’ll connect you. – Połączę Pana/Panią.
I’m sorry, Mr/Mrs… is in a meeting at the moment – Przykro mi, ale Pan/Pani… jest w tej chwili na spotkaniu.
Could you spell that, please? – Czy mógłby Pan/Pani to przeliterować?
I’m calling about… – Dzwonię w sprawie…
Would you like to leave a message? – Czy chciał(a)by Pan/Pani zostawić wiadomość?
Can I leave a message? – Czy mogę zostawić wiadomość?
OK, I have got it all down – Ok, wszystko zapisałe(a)m.
Mr/Mrs… will call you when he/she gets back – Pan/Pani… zadzwoni do Pana/Pani, gdy tylko wróci.
Thanks for your calling.  – Dziękuję za Pana/Pani telefon.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ