Dzień Strażaka

Obyś nigdy ich nie musiał użyć, ale gdy zrobi się naprawdę 🔥gorąco🔥 ucieszysz się, że znasz te zwroty…

fire – ogień / pożar
fire brigade / fire department – straż pożarna
firefighter / fireman – strażak
fire blankiet – koc gaśniczy
fire engine / fire truck / fire wagon – wóz strażacki
fire extinguisher – gaśnica
fire hose – wąż strażacki
fire hydrant / fireplug – hydrant
helmet – hełm
overall – kombinezon

fire call – wezwanie do pożaru
mayday call – wzywanie o pomoc

arsonist – podpalacz
flame – płomień
flammable – łatwopalny
inferno – morze ognia
incandesce – żarzyć się
embers – zgliszcza
spark – iskra

catch fire from – zapalić się od
set on fire – podłożyć ogień

put out the fire – zgasić ogień
quench a fire – stłumić ogień

go up in flames – spłonąć
go up in smoke – pójść z dymem

drencher – zraszacz
emergency escape – droga ewakuacyjna
emergency exit – wyjście ewakuacyjne

🚨Szczęśliwych powrotów z akcji!

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ