Egzaminy międzynarodowe

Certyfikaty potwierdzające poziom znajomości języka obcego, mogą być bardzo wartościowe dla osób, które chcą pracować lub studiować w kraju, w którym językiem urzędowym jest język obcy. Oto kilka korzyści, jakie mogą płynąć z posiadania takiego certyfikatu:

Uwiarygodnienie poziomu znajomości języka – certyfikaty potwierdzające poziom znajomości języka to oficjalne dokumenty, które potwierdzają poziom umiejętności językowych kandydata, co może być bardzo wartościowe dla pracodawców lub instytucji akademickich.

Podniesienie atrakcyjności na rynku pracy – posiadanie certyfikatu potwierdzającego poziom znajomości języka obcego może zwiększyć atrakcyjność kandydata na rynku pracy, szczególnie jeśli poszukiwany jest kandydat z umiejętnościami językowymi.

Możliwość studiowania w zagranicznych uczelniach – wiele uczelni na całym świecie wymaga od kandydatów zdania egzaminów językowych w celu potwierdzenia ich umiejętności językowych.

Poprawa komunikacji międzykulturowej – nauka języka obcego może pomóc w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi z innych kultur i narodowości, a potwierdzenie poziomu znajomości języka może zwiększyć pewność siebie i umiejętności komunikacyjne w takich sytuacjach.

Osobista satysfakcja – zdobycie certyfikatu potwierdzającego poziom znajomości języka obcego może być osobistym osiągnięciem i źródłem satysfakcji, szczególnie jeśli nauka języka była trudna i wymagała poświęceń.

Sesje egzaminacyjne TELC

Egzamin TELC (The European Language Certificates) to egzaminy językowe międzynarodowo uznawane w Europie, które potwierdzają poziom znajomości języka obcego. Egzaminy TELC są dostępne dla wielu języków, w tym angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, polskiego jako język obcy i innych.

Egzaminy Telc są opracowywane i organizowane przez telc gGmbH, organizację z siedzibą w Bad Homburg w Niemczech, instytucję, która ma ponad 50-letnie doświadczenie w opracowywaniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym, europejskim poziomie.

Certyfikaty Telc obejmują różne poziomy językowe od A1 do C2, według skali Rady Europy i obejmują obecnie 10 języków europejskich: Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski, polski jako obcy, portugalski, arabski i turecki.

Egzaminy telc zostały opracowane zgodnie ze skalą biegłości językowej Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR – czytaj więcej), który w jasny sposób opisuje i klasyfikuje umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i zawodowym.

Egzaminy TELC obejmują tematy z podstawowych dziedzin życia i mają na celu sprawdzenie umiejętności komunikacyjnych.

Więcej informacji o formule egzaminu oraz materiały do ćwiczeń z interesującego Cię języka znajdziesz tutaj.

Zdobądź certyfikat potwierdzający Twoją umiejętność sprawnego porozumiewania się w języku obcym!

Pakiet korzyści

Szkoła językowa Progres jest ośrodkiem egzaminowania TELC na poziomach od A1 do C2 z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.

Szeroki wybór kursów językowych – uczymy języków skandynawskich, języka chińskiego, rosyjskiego i wielu innych! Kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania.

Wykwalifikowani lektorzy – absolwenci filologii oraz studiów lingwistycznych, pasjonaci nowoczesnych metod nauczania.

Nauka języków w centrum Łodzi(w strefie bezpłatnego parkowania) lub online z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminów.

Atrakcyjne ceny i zniżki – nawet do 20% rabatu na kurs.