Erasmus+

CENTRUM SZKOLENIOWE PROGRES
JAGÓRA I NORDYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź

W czerwcu przeprowadziliśmy szkolenia z nowych technik pośród naszych lektorów. Opracowaliśmy scenariusze zajęć, które już niedługo będą obowiązywać na naszych lekcjach. Tematyka i sposoby wykorzystania zdobytej wiedzy spotkały się z dużym uznaniem naszych pracowników, którzy z entuzjazmem przyjęli wiadomość o prowadzeniu zajęć na świeżym powietrzu.

Nie pozostaje nam nic innego jak dalej rozwiać naszą firmę oraz podnosić kompetencje naszych lektorów biorąc udział w innych ponadnarodowych inicjatywach.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w mobilności oraz tym, którzy przyczyniają się o rozwoju naszych słuchaczy i uważnie wsłuchują się w potrzeby zwłaszcza osób 60+! Dziękujemy także tym, którzy realizują Program Erasmus+ i służyli nam pomocą przez cały okres realizacji projektu.

Dla wszystkich zainteresowanych osób udostępniamy scenariusze zajęć. W przypadku zainteresowania tematyką i chęcią współpracy w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z nami.

Scenariusze zajęć

Scenariusze językowych zajęć outdoorowych dla słuchaczy w wieku 60+, do swobodnego wykorzystania dla wszystkich zainteresowanych tematyką nowoczesnych metod pracy z osobami 60+.

Scenariusze można dostosować do nauczania różnych języków obcych.

Wróciliśmy!

Wróciliśmy z pięknej Teneryfy z głowami pełnymi pomysłów, scenariuszy zajęć i możliwości, które już od nowego roku szkolnego zaoferujemy naszym słuchaczom. Podczas 7-dniowego szkolenia nauczyliśmy się dużo m.in. o motywacji słuchaczy, budowaniu spójności grupy, wykorzystaniu natury w nauce języka obcego, itp.

Wzięliśmy udział w różnych warsztatach i zajęciach związanych z edukacją na świeżym powietrzu, nauką opartą na doświadczaniu
i naturze, takich jak:

  •  warsztaty oparte na metodologii Walk and Talk,
  •  zajęcia na świeżym powietrzu służące budowaniu spójności i zaufania w grupie, w tym techniki edukacji pozaformalnej służące tworzeniu angażującego środowiska uczenia się,
  • warsztaty na temat wykorzystania legend i dramy w nauczaniu na świeżym powietrzu w celu zwiększenia motywacji uczniów,
  • warsztaty na temat kreatywnych technik edukacji na świeżym powietrzu, w tym środowiskowych technik Yincana,
  • działania oparte na nauce opartej na grach i grywalizacji, takie jak poszukiwanie skarbów,
  • warsztaty na temat biokonstrukcji jako narzędzia społecznego i edukacyjnego promującego integrację, zrównoważony rozwój i rozwój społeczno-środowiskowy,
  • warsztaty na temat motywowania starszych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji słuchaczy do nauki języków obcych za pośrednictwem radia i online/na odległość.

Razem z nami w szkoleniach brali udział także pracownicy oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Litwy. Dzięki temu mogliśmy od razu wsłuchiwać się w uwagi i potrzeby starszych słuchaczy weryfikując tym samym naszą wiedzę.

Pozyskaną wiedzę przekażemy teraz pozostałym naszym lektorom i pracownikom. Od października rozwiązania wdrożymy na naszych lekcjach i będziemy z niecierpliwością czekać na rezultaty i informacje zwrotne od naszych słuchaczy.

Nasz pierwszy trener Javier – wspaniały edukator i miłośnik przyrody.

Nasz pierwszy trener Javier – wspaniały edukator i miłośnik przyrody.

Pierwsze zadanie grupowe – dobrze, że początki były łatwe.

Pierwsze zadanie grupowe – dobrze, że początki były łatwe.

Wiedza formalna jest równie ważna jak ćwiczenia praktyczne.

Wiedza formalna jest równie ważna jak ćwiczenia praktyczne.

Zadania w grupach mieszanych polsko -litewskich pozwoliły nam na lepsze zrozumienie seniorów.

Zadania w grupach mieszanych polsko -litewskich pozwoliły nam na lepsze zrozumienie seniorów.

Dziękujemy naszym edukatorom oraz koleżankom i kolegom z Litwy za wymianę wiedzy i pomysłów, wiele cennych rad oraz wspaniały, wspólnie spędzony czas.

Zakończyliśmy nabór na uczestników/uczestniczki mobilności w ramach programu Erasmus+.

W ramach realizacji projektu „Płyń Łodzią po morzu języków – nowoczesne metody nauczania osób w wieku 60+” 5 lektorów uczących naszych studentów w wieku 50+ zdobędzie nową wiedzę w zakresie edukacji na powietrzu. W marcu 2023 roku lecimy na Teneryfę na szkolenie „Outdoor and nature-based education and experimental learning for 60+ students”. Wybór tematyki szkolenia był bardzo prosty – to nasi słuchacze, użytkownicy działek, mali ogrodnicy i entuzjaści kwiatowych balkonów powiedzieli jak ważną rolę odgrywa natura w ich życiu. Pasja naszych słuchaczy i nowa wiedza lektorów pozwolą na bardziej efektywną naukę języków obcych i łatwiejsze przyswajanie nowej wiedzy.

Po powrocie podzielimy się naszymi spostrzeżeniami i przygotujemy, dostępne dla wszystkich zainteresowanych, materiały edukacyjne.

Będziemy realizować projekt w ramach programu Erasmus+.

Centrum Szkoleniowe Progres od początku swojego istnienia dba o rozwój zawodowy zarówno lektorów i kadry administracyjnej. Od 2020 roku bardzo prężnie rozwijamy współpracę ponadnarodową dzięki, której zrealizowaliśmy projekt „Płyń łodzią po morzu języków – nowoczesne metody nauczania osób w wieku 50+”. Jego rezultatem jest ‘Model Edukacyjny: interaktywne metody nauczania osób w wieku 50+’, który ma ułatwiać podnoszenie efektywności działań lektorów szkół języków obcych, pracujących ze  słuchaczami w wieku 50+ (więcej w zakładce Model edukacyjny).

Kontynuując podejmowane działania miło nam poinformować, że nasi lektorzy będą mieli szansę na rozwój zawodowy i zwiększenie swoich kompetencji dzięki udziałowi w projekcie Erasmus+.

Tym razem zrealizujemy projekt „Płyń Łodzią po morzu języków – nowoczesne metody nauczania osób w wieku 60+” w ramach Krótkoterminowych projektów mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych.
Naszą organizacją przyjmującą jest Stowarzyszenie EduPlus z Teneryfy.

Już wkrótce więcej informacji.