Harmonogram zajęć – grupa Ang A1 – 1

Dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi XI Działania XI.2 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Płyń Łodzią po morzu języków”, nr projektu RPLD.11.02.02/1/18/002.

Harmonogram zajęć w grupie – 2 semestry każdy po 30 spotkań (60 godzin zajęć) – łącznie 120 godzin