Kids and Teens – wakacje 2021

Akademia Językowa

Kids & Teens

  • zajęcia dla dzieci prowadzone są online lub stacjonarnie w siedzibie szkoły
  • spotkania z lektorami Progresu odbywają się w stałych dniach i godzinach według ustalonego wcześniej grafika,
  • zajęcia odbywają się w ramach grup wiekowych dzieci / poziomu zaawansowania uczniów,
  • zajęcia są angażujące, inspirujące i interaktywne,
  • zajęcia prowadzone są w grupach od 5-6 osób (czynni uczestnicy),
  • zajęcia online prowadzone są przez interaktywną platformę ZOOM, z wykorzystaniem jego interaktywnych funkcjonalności (tablica, dzielenie ekranu, mysz interaktywna),
  • uczestnicy logują się na zajęcia na laptopie/tablecie lub telefonie po otrzymaniu wysłanego przez lektora zaproszenia na zajęcia,
  • zapisanie dziecka na zajęcia następuje poprzez zgłoszenie meilowe chęci uczestnictwa dziecka w danej grupie, przesłane na adres: info@progres.edu.pl.

Grupy: 5-6 osób

*zajęcia lipiec/sierpień