Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Jest to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona do kształcenia pracowników i pracodawców z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy przyczynia się więc do poprawy pozycji firm i pracowników na rynku pracy.

Wsparcie kształcenia środkami KFS jest udzielane na zasadach de minimis, czyli nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i odbywa się przy minimum formalności.
W szkole PROGRES objęte dofinansowaniem mogą być wszystkie kursy językowe – na każdym poziomie zaawansowania.

Jak zdobyć
dofinansowanie?

01

Wybierz szkolenie.

02

Złóż wniosek we właściwym Urzędzie Pracy i poczekaj na decyzję.

03

Podpisz umowę z Urzędem Pracy.

04

Rozlicz się z urzędem po otrzymaniu od nas dokumentacji szkoleniowej i faktury.

KFS pokrywa 80% kosztów kształcenia ustawicznego, więc pracodawca ubiegający się o dofinansowanie musi posiadać wkład własny w wysokości 20%.

 

Wyjątkiem są mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 10 osób), które mogą uzyskać 100% dofinansowania. Trzeba jednak pamiętać, że całość dofinansowania nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 600 01 01 89 lub mailowo info@progres.edu.pl.

Udzielimy wszystkich informacji zarówno o dofinansowaniach, jak i o ofertach kursów i szkoleń.

Pakiet korzyści

Poprawa pozycji firmy i pracowników na rynku pracy

Pełne wsparcie szkoły w całym procesie

Możliwość 100% dofinansowania

Pomoc de minimis

Jasne procedury

Szybka finalizacja