Kursy językowe dla branży prawniczej

Kurs dla osób związanych z branżą prawniczą lub chcących poszerzyć swoją znajomość języka prawniczego, obejmujący takie tematy jak: Employment Issues, Employment Contracts, Agreements, Taxes, Real Estate, Import – Export, Crime.

Na kursie wprowadzone i ćwiczone jest słownictwo prawnicze dotyczące między innymi: prawa pracy, prawa spółek, prawa własności, podatków, prawa międzynarodowego oraz typowe dla języka angielskiego struktury. Duży nacisk położony jest na ćwiczenie komunikatywnego aspekt języka i korespondencję. Słuchacze uczą się reagowania w typowych sytuacjach, prowadzenia rozmów w sprawie zatrudnienia i rekrutacji pracowników, mediacji, negocjowania warunków oraz swobodnego wypowiadania się na tematy współczesnych aspektów przestępczości i terroryzmu. Zapoznają się także ze sposobami tworzenia różnorodnych form pisanych, głownie listów formalnych i pism urzędowych.

Kurs prowadzony jest w oparciu o podręcznik: English for Special Purposes: Legal Module oraz materiały autentyczne i autorskie przygotowywane przez lektora.

Kurs obejmuje 45 godzin lekcyjnych (po 45 minut).

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut lub raz w tygodniu w bloku 4 x 45 minut.

Nie ma języka lub poziomu, który Cię interesuje?

Napisz lub zadzwoń do nas i dowiedz się o możliwość przeprowadzenia kursu w trybie indywidualnym.