Kursy
dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku 7-13 lat na kursy języków obcych w naszej szkole. Oferujemy naukę języków: angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania i w kilku lokalizacjach (w siedzibie szkoły Progres oraz w filii w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Hufcowej 20 w Łodzi i Szkole Podstawowej nr 142 przy ul. Łupkowej 6 w Łodzi). Jesteśmy dumni, że większość dzieci rozpoczynających u nas naukę języka, kontynuuje ją na kursach przygotowujących do egzaminu oraz na kursach dla młodzieży również w naszej szkole.

Grafik zajęć

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin odbędzie się po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019 i obejmie trzy przedmioty obowiązkowe: polski, matematykę i język obcy. Poziomem docelowym z języka obcego do roku 2020 będzie poziom A2/A2+, a w kolejnych latach A2+/B1.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą osiągnąć dobry wynik z egzaminu z języka angielskiego i dostać się do wymarzonej szkoły średniej! Oferujemy kurs kompleksowo przygotowujący do nowego egzaminu ósmoklasisty, prowadzony przez licencjonowanego egzaminatora. Opłata za kurs językowy składający się z 45 godzin zegarowych zajęć (po 60 minut), w grupie od 5 do 10 osób może być podzielona na 7 rat w kwocie 210 zł miesięcznie.

Rabaty dla uczniów kontynuującym naukę w Centrum Językowym Progres

Dostęp do platformy e-learningowej dla dzieci i rodziców

Pakiet korzyści

Elementy zabawy

Kładziemy nacisk na komunikację

Dostęp do platformy e-learningowej dla dzieci i rodziców

Lubiane przez dzieci i lektorów

Godziny zajęć dostosowane do planu lekcji

Zajęcia w małych grupach