Analiza kompetencji językowych pracowników

Badanie poziomu znajomości języka obcego w procesie rekrutacji, przed rozpoczęciem kursu lub po jego zakończeniu

Audyt językowy może być elementem pakietu szkoleniowego pokazującym skalę postępu pracowników podczas szkolenia, lub też służyć jako samodzielne narzędzie do oceny poziomu zaawansowania językowego pracownika przy rekrutacji lub w trakcie szkolenia, a także do oceny potrzeb szkoleniowych firmy w zakresie nauki języków obcych. Audyt wymaga ścisłej współpracy Działu HR Klienta.

Audyt składa się najczęściej z dwóch części: testu językowego poziomującego on-line oraz  rozmowy w języku obcym stanowiącym ocenę umiejętności komunikacji ustnej. W informacji zwrotnej  otrzymują Państwo Raport z określeniem poziomu pracownika wg skali Rady Europy wraz z oceną poszczególnych sprawności językowych.

Audyt językowy może być dostosowany do potrzeb pracodawcy weryfikując kluczowe potrzeby pracodawcy wymagane na danym stanowisku pracy – np. sprawdzać kompetencję i płynność językową podczas rozmowy telefonicznej dla potrzeb call center bez pisemnego testu gramatycznego, lub kluczowe kompetencje językowe – np. umiejętność tworzenia i prowadzenia korespondencji biznesowej czy negocjacji w wybranej branży (ze znajomością specjalistycznego słownictwa z zakresu prawa, marketingu czy finansów).

Jaki audyt jest potrzebny w Państwa firmie?

Prosimy o kontakt z nami

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego – przygotujemy ofertę audytu dla Państwa Firmy.

Zapytaj o ofertę dla Firmy
*
*
*
*
*
*

Nasza bieżąca oferta

Zapisy na rok szkolny

2018/2019

NOWY EGZAMIN ÓŚMOKLASISTY

Zapraszamy na kurs przygotowujący do nowego egzaminu ósmoklasisty  obejmujący 100 godzin lekcyjnych

  • Kurs prowadzi licencjonowany egzaminator
  • Kurs prowadzony pod kątem nowego egzaminu

Przygotowanie do

Egzaminu Maturalnego

Przygotowanie do ustnej i pisemnej matury rozszerzonej z języka angielskiego w nowej formule