Trenerzy i metody nauczania

Profesjonalna kadra lektorów pod opieką metodyczną dyrektora ds. metodycznych

Zespół trenerów Progresu to grupa pasjonatów i świetnie wyszkolonych specjalistów o ciekawych osobowościach, kochających swoją pracę, dla których sukces edukacyjny studenta jest najważniejszy. Wśród naszych lektorów nie brakuje absolwentów filologii oraz native speaker-ów. Regularnie się dokształcają, rozwijają swój warsztat pracy, uczestniczą w szkoleniach i konferencjach branżowych, są zawsze znakomicie przygotowani do swojej pracy, doskonale wiedzą co należy do ich obowiązków, świetnie rozpoznają potrzeby i cele językowe swoich słuchaczy i pomagają je im realizować.

Metoda

Naszą ambicją jest, żeby słuchacze Progresu odczuwali wyraźny postęp językowy w porównaniu z rokiem poprzednim oraz potrafili wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Na sukces składa się wiele czynników, między innymi organizacja nauczania oraz system testowania nabytej wiedzy. Nauka języka w Progresie sprowadza się w praktyce do połączenia komunikatywności (język ma służyć porozumiewaniu się) z pewnego rodzaju formalizmem językowym, czyli dbałością o struktury (mówmy poprawnie!).

Zajęcia w Progresie prowadzone są zgodnie z metodą komunikatywną. Jednak jako, że proces uczenia się i nauczania jest sprawą niezwykle indywidualną, a zakładanie, że jedna metoda jest lepsza od innej, jest pewnym ograniczeniem dla rozwoju językowego naszych słuchaczy, staramy się wybierać najlepsze elementy różnych metod. Taki eklektyzm nauczania pozwala naszym lektorom na elastyczność w doborze środków metodycznych w zależności od poziomu grupy i jej specyficznych potrzeb. Naszym głównym celem jest umożliwienie słuchaczom osiągnięcia pełnej komunikatywności. Pamiętamy jednak o tym, że nauka języka to nie tylko nauka mówienia, ale również nauka czytania czy rozumienia ze słuchu, jak i umiejętność wykorzystania struktur gramatycznych do budowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Kładziemy zatem duży nacisk na ćwiczenie wszystkich umiejętności. Motywujemy do nauki poprzez regularne powtarzanie materiału, obowiązkowe prace domowe oraz systematyczne egzekwowanie wiedzy w formie częstych kartkówek i testów. Zwracamy przy tym uwagę na stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w szkole, co sprzyja likwidowaniu bariery przed mówieniem u naszych słuchaczy. Przyjęte przez nas założenia sprawdzają się w praktyce: już po roku nauki słuchacze mogą porozumieć się na dowolne tematy życia codziennego, ale także odnoszą doskonałe wyniki egzaminacyjne.

Progres motywuje swoich słuchaczy poprzez system regularnych prac domowych, kartkówek i testów. Zajęciom towarzyszy platforma e-learningowa.

Jaki audyt jest potrzebny w Państwa firmie?

Prosimy o kontakt z nami

Zapytaj o ofertę dla Firmy
*
*
*
*
*
*

Nasza bieżąca oferta

Zapisy na rok szkolny

2018/2019

NOWY EGZAMIN ÓŚMOKLASISTY

Zapraszamy na kurs przygotowujący do nowego egzaminu ósmoklasisty  obejmujący 100 godzin lekcyjnych

  • Kurs prowadzi licencjonowany egzaminator
  • Kurs prowadzony pod kątem nowego egzaminu

Przygotowanie do

Egzaminu Maturalnego

Przygotowanie do ustnej i pisemnej matury rozszerzonej z języka angielskiego w nowej formule