Opis poziomu C1

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na poziomie C1 (Cambridge ESOL CAE / TELC). Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdawać egzamin w najbliższej sesji letniej i są przygotowane na to, by poświęcić sporo czasu na pracę własną. Kurs obejmuje pracę z podręcznikiem oraz z przykładowymi testami egzaminacyjnymi, bieżące prace domowe (zadawane przez lektora na każdych zajęciach) oraz tak zwane testy domowe – cotygodniowy zestaw ćwiczeń testowych, które każdy słuchacz ma obowiązek samodzielnie rozwiązać w domu, a które są sprawdzane i oceniane przez lektora. Testy są obowiązkowe dla każdego słuchacza. O przyjęcie na ten kurs może się ubiegać osoba, która ukończyła w Progresie kurs na poziomie Zaawansowanym B2+ i otrzymała certyfikat jego ukończenia, lub osoba, która napisała test na wymaganą ilość punktów i przeszła pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną (każda osoba zainteresowana kursem egzaminacyjnym kierowana jest na rozmowę). Osoby, które zdały egzamin na poziomie B2 wcześniej lub w czerwcu tego roku, ale z wynikiem C, będą kierowane na kurs Zaawansowany B2+, a dopiero w następnym roku na kurs Advanced C1.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Post Advanced C1+

Podręcznik: Ready for CAE (Macmillan)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik zajęć

Zarejestruj się na kurs