Opis poziomu C1+

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zdały egzamin na poziomie C1 (np. Cambridge ESOL CAE / TELC) na ocenę C lub ukończyły kurs przygotowujący do egzaminu na poziomie C1 a nie są na wystarczającym poziomie zaawansowania aby w ciągu roku przygotować się do egzaminu na poziomie C2 (np.: Cambridge ESOL CPE). Do grup Post Advanced są również kierowane osoby, które uzyskały zbyt małą ilość punktów podczas testu lub rozmowy kwalifikującej na poziom egzaminacyjny C2. Kurs ten ma raczej charakter konwersacyjny, nie jest typowym kursem egzaminacyjnym, nie przerabia się tu tak dużej ilości testów jak w grupach egzaminacyjnych, chociaż słuchacze otrzymują testy praktyczne na płytach do zrobienia w ramach pracy domowej. Kurs ma na celu podciągnięcie poziomu słuchaczy do poziomu biegłości językowej, zapoznania ich z formatem egzaminu CPE oraz pracę nad tymi elementami znajomości języka, które stanowią szczególny problem w danej grupie.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Proficiency C2

Podręcznik: Innovations Advanced (Heinle)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik zajęć

Zarejestruj się na kurs