Opis poziomu A2

Kurs dla osób, które ukończyły w Progresie kurs dla początkujących A1 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów. Materiał gramatyczny obejmuje znajomość czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Simple Past, Past Continuous, Future Simple, konstrukcję used to, be going to, czasowniki modalne (should, must, can, will, might, may), I i II okres warunkowy. Materiał leksykalny obejmuje rozszerzenie słownictwa poznanego na poziomie A1 oraz dalsze ćwiczenie sprawności językowych na bazie słownictwa z życia codziennego dotyczącego n.p. narodowości, podróżowania, relacji międzyludzkich, ubrania i zakupów, sportu i zdrowego życia, jedzenia i picia, pracy i zawodów, cech charakteru, zainteresowań i rozrywek.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Intermediate B1 (średnio zaawansowanym) pod warunkiem, że zaliczy się cały rok.

Podręcznik: English File Pre-Intermediate third edition (Oxford)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik zajęć

Zarejestruj się na kurs