Opis poziomu B1

 

Kurs dla osób, które ukończyły w Progresie kurs dla słabo zaawansowanych A2 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów. Materiał gramatyczny obejmuje utrwalenie i rozszerzenie zagadnień gramatycznych poznanych na poziomach A1 i A2, w tym m.in. znajomość czasów: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Simple Past, Past Continuous, Future Simple, Past Perfect, konstrukcję used to, be going to, czasowniki modalne (should, must, can, will, might, may), I, II i III okres warunkowy, konstrukcję wish, stronę bierną i have something done. Słownictwo obejmuje rozszerzenie zagadnień leksykalnych poznanych na wcześniejszych poziomach oraz doskonalenie sprawności językowych przydatnych przy rozumieniu informacji dotyczących wydarzeń współczesnych, a także wyrażaniu własnych opinii dotyczących n.p.: rozrywki, spędzania wolnego czasu, związków, sportu, jedzenia, wyglądu, pracy, przestępczości, podróżowania, dzieciństwa i rodzicielstwa itp. Materiał leksykalny obejmuje również elementy z takich dziedzin leksykalnych jak słowotwórstwo (n.p. tworzenie przymiotników), czasowniki frazowe, wyrażenia idiomatyczne. Kurs rozwija tez umiejętność pisania, zwracając uwagę na takie aspekty jak interpunkcja, stylistyka i budowanie zdań złożonych i obejmuje takie zadania jak pisanie dialogów,wiadomości, opowiadań, listów.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Higher Intermediate B1+

Podręcznik: New Inside out Intermediate (Macmillan)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik zajęć

Zarejestruj się na kurs