Opis poziomu B2+

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zdały egzamin na poziomie B2 (np.: Cambridge ESOL FCE / TELC) na ocenę C lub nie są na wystarczającym poziomie zaawansowania, aby w ciągu roku przygotować się do egzaminu na poziomie C1 (np. Cambridge ESOL CAE / TELC). Do grup Zaawansowanych B2+ są również kierowane osoby, które uzyskały zbyt małą ilość punktów podczas testu, czy rozmowy kwalifikującej na poziom egzaminacyjny C1.

Nie jest to kurs egzaminacyjny, ma raczej charakter konwersacyjny, nie przerabia się tu tak dużej ilości testów jak w grupie egzaminacyjnej, chociaż słuchacze otrzymują egzaminacyjne testy praktyczne do zrobienia w domu. Kurs ma na celu podciągnięcie poziomu słuchaczy do poziomu biegłości językowej, zapoznanie ich z formatem egzaminu na poziomie C1 oraz pracę nad tymi elementami znajomości języka, które stanowią szczególny problem w danej grupie.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Advanced C1.

Podręcznik: Speakout Advanced (Pearson Longman)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik zajęć

Zarejestruj się na kurs