Kursy dla dzieci i młodzieży

UWAGA – OFERTA na ZIMĘ 2019 – PÓŁKOLONIE JĘZYKOWO-SPORTOWE DLA DZIECI W WIEKU 6-12 LAT!

Świetny cykl zajęć językowo-sportowych dla Twojego dziecka! Nasze półkolonie to okazja do odpoczynku oraz poznania nowych przyjaciół!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci od 6 do 12 roku życia do udziału w kolejnej, zimowej edycji półkolonii językowo-sportowych organizowanych w Stacji Nowa Gdynia w Zgierzu. Szczegóły: https://www.progres.edu.pl/kursy-jezykowe/angielski/polkolonie-jezykowe/

Progres – Kursy językowe dla dzieci!

Zapraszamy dzieci w wieku 7-13 lat do nauki języków obcych w naszej szkole. Oferujemy naukę języków: angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania.

Zapraszamy na kursy: Angielskiego: A1 Beginners (początkujący) i A2 Pre-Intermediate (słabo zaawansowany), Niemieckiego: A1 Grundstufe I(początkujący) i A2 Grundstufe II (słabo zaawansowany) oraz Hiszpańskiego: A1 (początkujący). Kursy trwają od października do czerwca, podzielone są na dwa semestry (30 spotkań po 60 minut).

Zajęcia prowadzone są w Progresie przy ul. Pomorskiej oraz w filiach w szkołach:

Filia w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Hufcowej 20 w Łodzi

Filia w Szkole Podstawowej nr 142 przy ul. Łupkowej 6 w Łodzi

Zapewniamy na Pakiet korzyści

 • łączymy zabawę z ćwiczeniami językowymi
 • zachęcamy najmłodszych do nauki i motywujemy do posługiwania się językiem obcym
 • kładziemy nacisk na komunikację – przełamanie bariery językowej
 • udostępniamy do dyspozycji dzieci i rodziców platformę e-learningową z dodatkowymi materiałami multimedialnymi (piosenki, filmy, gry itp.)
 • przygotowujemy do międzynarodowych egzaminów językowych
 • jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami

Gwarantujemy zajęcia w małych grupach, dostosowane do aktualnego poziomu umiejętności językowych oraz wieku dzieci. Plan zajęć językowych dopasowany jest do planu lekcji w szkole.

Opłaty za kurs językowy składający się z 60 godzin lekcyjnych zajęć (po 45 minut), w grupie od 5 do 10 osób, jest zryczałtowana i została podzielona na 9 rat w kwocie 145 zł miesięcznie, płatnych z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

Nowy egzamin ósmoklasisty

Czy wiesz, że:

 • Egzamin odbędzie się po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019 i obejmie trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich uczniów: polski, matematykę i język obcy
 • Wyboru języka obcego  uczeń  dokonać musi do 30 września w roku szkolnym, w którym odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Musi być to język, którego uczeń uczył się obowiązkowo w szkole
 • Poziomem docelowym z języka obcego do roku 2020  będzie poziom A2/A2+, a w kolejnych latach A2+/B1
 • Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej i trwa 90 minut
 • Na egzaminie z języka angielskiego obowiązuje rodzaje zadań: otwartych (takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź) i zamknięte (takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych)
 • Wynik z egzaminu 8-klasisty jest istotnym elementem branym pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
 • Średnia z ogólnopolskiego próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego przeprowadzonego przez wydawnictwo Macmillan na terenie Polski wśród uczniów klas 7-ych wyniosła zaledwie 43,74%

Centrum Szkoleniowe Progres oferuje kurs przygotowujący do nowego egzaminu ósmoklasisty  obejmujący 100 godzin lekcyjnych. Kurs przygotowuje do wszystkich części egzaminu w oparciu o kompilacje różnorodnych materiałów egzaminacyjnych renomowanych wydawnictw. Kurs prowadzony jest przez licencjonowanego egzaminatora.

Opłata za kurs językowy składający się z 45 godzin zegarowych zajęć (po 60 minut), w grupie od 5 do 10 osób, jest zryczałtowana i została podzielona na 7 rat w kwocie 210 zł miesięcznie, płatnych z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

Zaloguj się a Swoje konto

Dla posiadających konto w Elearningu

Zarejestruj się – załóż konto w szkole

Dla nowych uczniów

Nasza bieżąca oferta

Zapisy na rok szkolny

2018/2019

NOWY EGZAMIN ÓŚMOKLASISTY

Zapraszamy na kurs przygotowujący do nowego egzaminu ósmoklasisty  obejmujący 100 godzin lekcyjnych

 • Kurs prowadzi licencjonowany egzaminator
 • Kurs prowadzony pod kątem nowego egzaminu

Przygotowanie do

Egzaminu Maturalnego

Przygotowanie do ustnej i pisemnej matury rozszerzonej z języka angielskiego w nowej formule