Opis poziomu

Kurs dla osób początkujących A1. Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia: przedstawianie się, rodzina i pokrewieństwo, cechy charakteru, narodowości, stan cywilny, liczby, czas wolny i hobby, czynności dnia codziennego, zawody oraz przedmioty szkolne, rodzaje zakwaterowania wakacyjnego, środki transportu, ciało ludzkie, sport, jedzenie, znaki zodiaku, daty (dni, miesiące). Materiał gramatyczny obejmuje odmianę czasowników regularnych, wybranych nieregularnych oraz zwrotnych w czasie teraźniejszym, czas przeszły passé composé z czasownikiem posiłkowym être i avoir, przeczenie, zaimki osobowe (także akcentowane) i dzierżawcze, rodzajniki określone, nieokreślone i cząstkowe, wyrażanie celu i przyczyny, uzgadnianie liczby i rodzaju przymiotników oraz rzeczowników, tryb rozkazujący, przysłówek. Kurs rozwija umiejętność posługiwania się językiem w sytuacjach życia codziennego i obejmuje umiejętność literowania, przedstawiania siebie i innych osób, pytania i udzielania informacji dotyczących osób, wyrażania opinii, gustów i preferencji, opowiadania o miejscach, gdzie spędzamy wakacje, codziennych nawykach i ich wpływie na nasze zdrowie, dawania rad dotyczących zdrowego trybu życia, mówienia o wykształceniu i pracy. Na kursie będzie można poznać elementy kultury i cywilizacji Francji (kuchnia francuska, najważniejsze miasta Francji, system edukacji, święta i związane z nimi tradycje).

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie słabo zaawansownym A2

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik zajęć

Zarejestruj się na kurs