Opis poziomu

Kurs dla osób, które ukończyły w Progresie kurs dla słabo zaawansowanych A2 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów. Materiał gramatyczny obejmuje rozszerzenie zagadnień poznanych w czasie I i II roku nauki a ponadto tryb subjonctif présent, zaimki względne „dont”, ”qui”, „que”, wyrażenia celu, przyczyny i skutku, stronę bierną, tryb gérondif, czas plus-que-parfait i futur simple, wyrażenia równoczesności, różne rodzaje odpowiedzi pozytywnych i negatywnych, słowotwórstwo, tryb conditionnel présent, zdania warunkowe. Materiał leksykalny obejmuje rozszerzenie słownictwa z dziedzin poznanych w czasie I i II roku nauki + słownictwo dotyczące tematów: dom, mieszkanie, pomieszczenia, sprzęty domowe, ubrania, materiały, opis wyglądu zewnętrznego, zwierzęta, wyrażenia idiomatyczne dotyczące zwierząt, telewizja i świat mediów, wspomnienia, postaci i elementy baśniowe, gry. Kurs doskonali umiejętność swobodnego porozumiewanie się w codziennych sytuacjach życiowych i zawiera między innymi: mówienie o sposobie bycia, upodobaniach, przyzwyczajeniach, opisywanie miejsca zamieszkania, omawianie różnic i podobieństw, umiejscowienie w przestrzeni, wyrażanie uczuć, wyrażanie sugestii, zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia, ustalanie spotkania, pisanie listu oficjalnego, opisywanie miejsc, postaci, okoliczności, udzielanie szczegółowych informacji, przekonywanie, opowiadanie wydarzeń z zachowaniem ich następstwa, ocenianie cech charakteru, uzasadnianie wyboru i decyzji, wyrażanie przypuszczeń, budowanie zdań warunkowych, przedstawianie i obrona swojego punktu widzenia. Pojawiają się także elementy słowotwórstwa, języka potocznego i wyrażenia idiomatyczne. Elementy kultury i cywilizacji: frankofonia, programy TV francuskiej, najważniejsze daty historii Francji, tradycyjne baśnie, wybrane zagadnienia dotyczące społeczeństwa francuskiego i inne.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Zaawansowanym B1+

Grafik zajęć

Zarejestruj się na kurs