Opis poziomu

Kurs dla osób, które ukończyły w Progresie kurs dla średnio zaawansowanych B1 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów. Materiał gramatyczny obejmuje rozszerzenie zagadnień poznanych w czasie I, II i III roku nauki a ponadto zaimki względne złożone, tryb conditionnel passé, akcentowanie informacji zawartych w zdaniu, apokopy, tryb subjonctif przy wyrażaniu uczuć, różne sposoby udzielania rad, nieregularną liczbę mnogą, przysłówki, przeczenia złożone, przyimki oraz wyrażenia przyimkowe, anaforę, struktury nieosobowe i bierne i inne.

Materiał leksykalny obejmuje rozszerzenie słownictwa z dziedzin poznanych w czasie I, II i III roku nauki oraz słownictwo dotyczące tematów takich jak: etymologia słów francuskich, „fałszywi przyjaciele”, prefiksy i sufiksy, zapożyczenia leksykalne, gra słów, skrótowce, wyrażenia idiomatyczne, zwroty służące opisaniu pozycji w jakiej coś się znajduje, czasowniki związane z postrzeganiem, słownictwo wyrażające uczucia, emocje i wartości, słownictwo dotyczące przedstawień i spektakli, słownictwo związane z firmą, niektóre figury i formułki retoryczne i inne.

Kurs doskonali umiejętność swobodnego porozumiewanie się w codziennych oraz specyficznych sytuacjach życiowych i zwraca uwagę na umiejętność dostosowania tonu rozmowy do rozmówcy, ćwiczy umiejętność przekonywania, udzielania rad, prawienia komplementów, wyrażania prawdopodobieństwa lub niepewności etc.

Elementy kultury i cywilizacji, które omawiane są w trakcie kursu to np. zabytki Paryża, kino francuskie, język potoczny czy formuły grzecznościowe.

Podręcznik: Rond-Point 3

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik zajęć

Zarejestruj się na kurs