Język niemiecki poziom Matura rozszerzona

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą przystąpić do matury rozszerzonej z języka niemieckiego. Kurs składa się z dwóch podstawowych elementów: powtórzenia gramatyczno-leksykalnego i przygotowania ustnego. Program kursu obejmuje przede wszystkim całościowe powtórzenie materiału gramatycznego i leksykalnego, rozwiązywanie przykładowych testów, ćwiczenie różnych form pisemnych wymaganych na egzaminie oraz przygotowanie do części ustnej egzaminu, tzn. przygotowywanie i powtarzanie scenek sytuacyjnych, dialogów i dłuższych wypowiedzi ustnych. Kurs obejmuje także poszerzanie słownictwa. Opiera się na materiałach przygotowanych przez szkołę i jest dostosowany do potrzeb słuchaczy.

Kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych (od października do końca kwietnia)

Grafik zajęć

Zarejestruj się na kurs