Opis poziomu A2

Kurs dla osób, które zasadniczo nie uczyły się języka niemieckiego. Kurs obejmuje podstawy języka (od alfabetu, liczebników, dni tygodnia, itd.). Materiał gramatyczny obejmuje m.in. znajomość czasu teraźniejszego, czasu przeszłego Perfekt, niektórych czasowników w czasie Imperfekt, trybu rozkazującego, deklinacji rodzajnika określonego i nieokreślonego, zaimków osobowych i dzierżawczych, przeczenia “kein”, koniugacji czasowników nieregularnych, rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych oraz modalnych.

Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, np. opis miejsca, osoby i rzeczy, narodowości, zdrowie, zawody, rodzina, mieszkanie, spędzanie wolnego czasu, zainteresowania. Kurs rozwija również umiejętność posługiwania się językiem we wszystkich sytuacjach życia codziennego, takich jak przedstawianie się, robienie zakupów, zamawianie posiłku, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu/samolotu.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne i szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Grundstufe II A2 (słabo zaawansowanym).

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik zajęć

Zarejestruj się na kurs