Opis poziomu

Kurs dla osób, które ukończyły w Progresie kurs dla początkujących A1 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów. Materiał gramatyczny obejmuje znajomość czasu przeszłego Präteritum, strony biernej (Präsens, Präteritum), Konjunktiv II – zdań warunkowych nierzeczywistych, zdań podrzędnie złożonych ze spójnikami wenn, dass, weil, obwohl, trotzdem, als oraz odmianę czasowników zwrotnych i rekcję czasownika. Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, np. narodowości, ubrania, transport, jedzenie i picie, zawody, opis pokoju i mebli, zainteresowania, rozrywka, system szkolnictwa, system polityczny, rodzina, podróżowanie, sport. Kurs rozwija umiejętność posługiwania się językiem we wszystkich sytuacjach życia codziennego, takich jak przedstawianie się, robienie zakupów, zamawianie posiłku, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu/samolotu, wizyta u lekarza, itp.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne i szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Grundstufe III B1 (średnio zaawansowanym)

Podręcznik: Tangram 1B / Tangram 2A (Hueber)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik zajęć

Zarejestruj się na kurs