Język niemiecki poziom średniozaawansowany  B1

Kurs dla osób, które ukończyły w Progresie kurs dla słabo zaawansowanych A2 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów. Materiał gramatyczny obejmuje (poza zagadnieniami zawartymi w I i II roku nauki) czas przeszły Plusquamperfekt, czas przyszły Futur I, czasy przeszłe z czasownikami modalnymi, stronę bierną (Präsens, Präteritum, Plusquamperfekt), stronę bierną z czasownikami modalnymi, Konjunktiv II – zdania warunkowe nierzeczywiste, Konjunktiv I – mowę zależną, zdania podrzędnie złożone, odmianę przymiotnika i imiesłowów, rekcję czasownika i przymiotnika. Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, np. opis wyglądu i charakteru osoby, opis miejsca i mieszkania, etapy życia człowieka, zainteresowania, miasto i jego atrakcje, relacje międzyludzkie, przewidywanie przyszłości, zdrowie i choroba, praca, równouprawnienie, szkolnictwo, nauka, media, itd. Kurs rozwija umiejętność posługiwania się językiem we wszystkich sytuacjach życia codziennego, takich jak robienie zakupów, zamawianie posiłku, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu/samolotu, wizyta u lekarza, zgłaszanie reklamacji, korespondencja formalna i nieformalna, rozmowa o pracę. Materiał leksykalny obejmuje elementy z takich dziedzin leksykalnych jak słowotwórstwo, język potoczny, wyrażenia idiomatyczne. Kurs rozwija też umiejętność pisania, zwracając uwagę na takie aspekty jak interpunkcja, stylistyka i budowanie zdań złożonych, i obejmuje takie zadania jak pisanie dialogów, notatek, wiadomości, opowiadań, listów (w tym korespondencji formalnej), ogłoszeń.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne i szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Zertifikatsstufe B1+

Podręcznik: Tangram 2A / Tangram 2B (Hueber)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Progres to znacznie więcej niż szkoła języków obcych

Centrum Szkoleniowe Progres to Szkoła Języków Obcych, Biuro Tłumaczeń, Centrum Wyjazdów Językowych oraz Szkoła Programowania.

Nasza bieżąca oferta – skontaktuj się z nami

Maraton Językowy
Kursy wakacyjne – zapisz się dziś

Półkolonie Językowe

w Stacji Nowa Gdynia

Półkolonie językowe to mnóstwo śmiechu, radości, ćwiczeń i aktywności fizycznej, zabaw, tańca, biegania, pływania, rozgrywek zespołowych oraz nauki języka obcego.

  • Pięciodniowe turnusy przez całe wakacje
  • Całodzienne wyżywienie
Zapraszamy do współpracy

Firmy

Zapraszamy do nauki języków obcych. Przeprowadzamy Audyty Językowe.