Opis poziomu A2

Poziom ten przeznaczony jest dla osób, które ukończyły w Progresie poziom Grundstufe III B1 (lub zostaną zakwalifikowane na ten poziom na podstawie testu). Celem kursu na tym poziomie jest ugruntowanie i rozszerzenie umiejętności zdobytych na poziomach Grundstufe I-III ze szczególnym naciskiem na powtórzenie i rozszerzenie leksyki, tak aby możliwa była nauka na poziomie zaawansowanym B2 (np.: Zertifikat B2), a w dalszej kolejności C1. Po zakończeniu kursu istnieje możliwość zdawania egzaminu Zertifikat Deutsch B1 lub Zertifikat Deutsch B1+

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg mniejszych. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Brückenkurs B2.

Podręcznik: Mittelpunkt B2 (Klett)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik zajęć

Zarejestruj się na kurs