Opis poziomu

Kurs Mittelstufe I B2+ jest przeznaczony jest dla osób, które zdały egzamin B2 lub są na tym poziomie językowym. Kurs obejmuje pracę z podręcznikiem oraz pracę z szeregiem materiałów dodatkowych opracowanych przez Progres oraz bieżące prace domowe (zadawane przez lektora na każdych zajęciach). Celem kursu jest opanowanie wszystkich sprawności językowych na poziomie B2+ oraz zapoznanie słuchaczy z formułą egzaminu na poziomie C1 i typowymi zadaniami egzaminacyjnymi.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Mittelstufe II (C1)

Podręcznik: Em neu Abschlusskurs (Hueber)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik zajęć

Zarejestruj się na kurs