Opis poziomu

Kurs Mittelstufe II przygotowuje do egzaminu C1 i przeznaczony jest dla osób, które chcą zdawać egzamin w najbliższej sesji letniej i są przygotowane na to, by poświęcić sporo czasu na pracę własną. Kurs obejmuje pracę z podręcznikiem oraz pracę z szeregiem materiałów dodatkowych opracowanych przez Progres oraz bieżące prace domowe (zadawane przez lektora na każdych zajęciach). Celem kursu jest opanowanie wszystkich sprawności językowych na poziomie C1 oraz tzw. trening egzaminacyjny, czyli zapoznanie słuchaczy z charakterem egzaminu i typowymi zadaniami egzaminacyjnymi. O przyjęcie na kurs może się ubiegać osoba, która zdała egzamin na poziomie B2 (z wynikiem bardzo dobrym) lub ukończyła kurs na poziomie B2+ w roku poprzednim lub osoba, która zaliczy pisemny test kwalifikacyjny oraz odbędzie rozmowę kwalifikacyjną.

Podręcznik: Mittelpunkt C1 (Klett)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik zajęć

Brak terminów

Zarejestruj się na kurs