Opis poziomu

Kurs dla osób, które ukończyły w Progresie kurs dla słabo zaawansowanych A2 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów. Materiał gramatyczny obejmuje: powtórzenie czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych, utrwalenie form trybu łączącego, mowę zależną i niezależną, stronę bierną i czynną, słowotwórstwo, skróty. Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, relacje międzyludzkie, ubranie i zakupy, jedzenie i przyrządzanie potraw, opis wyglądu i charakteru osoby, zainteresowania i upodobania, pieniądze, zdrowie i choroba, środowisko naturalne i jego ochrona, spekulacje dotyczące przyszłości, itd. Kurs rozwija umiejętność posługiwania się językiem we wszystkich sytuacjach życia codziennego, ale obejmuje również historię, geografię, kulturę, święta, zagadnienia polityczne oraz słownictwo Ameryki Łacińskiej.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie zaawansowanym B1+

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik zajęć

Zarejestruj się na kurs