Opis poziomu

Kurs dla osób, które ukończyły w Progresie poziom dla słabo zaawansowanych A2 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów.

Materiał leksykalny obejmuje rozszerzenie słownictwa z dziedzin poznanych w trakcie I i II roku nauki, doskonali umiejętność swobodnego porozumiewania się w codziennych sytuacjach życiowych, ustnego i pisemnego wyrażania opinii, opisywania rzeczywistości oraz zdarzeń, rozumienia bardziej skomplikowanych tekstów pisanych i mówionych. Pogłębia także wiedzę na temat kultury i cywilizacji Włoch (regiony turystyczne, zabytki, tradycje i obyczaje, elementy historii i literatury). Pojawiają się też elementy słowotwórstwa i wyrażenia idiomatyczne.

Materiał gramatyczny obejmuje: rozszerzenie zagadnień poznanych w trakcie I i II roku nauki oraz czasy i tryby: futuro anteriore, passato remoto, trapassato remoto, congiuntivo presente, passato, imperfetto i trapassato, a także stronę bierną, “si” passivante oraz zgodność czasów, mowę zależną i okresy warunkowe; cząsteczki „ci” i „ne”, zaimki łączone.

Kurs jest na poziomie zgodnym z egzaminem CELI 2. Kurs rozszerza umiejętność pisania (listów, opowiadań), swobodnej wypowiedzi ustnej na wiele tematów, rozumienia tekstów prasowych i krótkich tekstów literackich, doskonali umiejętność rozumienia ze słuchu autentycznych wypowiedzi.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Zaawansowanym B2

Podręcznik: Allegro 3 (Edilingua)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik zajęć

Zarejestruj się na kurs