Opis poziomu

Dwuletnie przygotowanie do egzaminu CELI 4 (C1)

O przyjęcie na pierwszy rok kursu może się ubiegać osoba, która zaliczyła w Progresie kurs na poziomie B2 lub zaliczyła test kwalifikacyjny na odpowiednia ilość punktów. Kurs przygotowujący do egzaminu CELI 4 (drugi rok) przeznaczony jest dla osób, które chcą zdawać egzamin w sesji letniej i przygotowane są na to, by poświęcić sporo czasu na pracę własną. O przyjęcie na ten kurs może się ubiegać osoba, która zdała egzamin CELI 3 na ocenę co najmniej dobrą lub ukończyła w Progresie kurs dla zaawansowanych (1 rok przygotowania do CELI 4) i otrzymała certyfikat jego ukończenia, jak również osoby, które napisały test na wymaganą ilość punktów i przeszły pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną.

Duży nacisk kładzie się na zapoznanie słuchacza z formułą egzaminu oraz przygotowanie go do rozwiązywania zadań w czasie przewidzianym na egzaminie. Kurs rozszerza również zasób słownictwa i umiejętność swobodnej interakcji językowej w zakresie codziennej rzeczywistości: pisania (np. listów i opowiadań), ustnej wypowiedzi na różnorodne tematy, rozumienia autentycznych tekstów pisanych i mówionych. Dużą wagę przykłada się również do gruntownego powtórzenia i utrwalenia materiału gramatycznego na poziomie zaawansowanym.

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik zajęć

Zarejestruj się na kurs