Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż podręczników do języka niemieckiego

Dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi XI Działania XI.2 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Płyń Łodzią po morzu języków”, nr projektu RPLD.11.02.02/1/18/002.

Rozeznanie rynku – oferty cenowe 

 

Rozeznanie rynku – oferty cenowe

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Płyń Łodzią po morzu języków” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Działania XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych – Miasto Łódź (czas realizacji projektu 01.08.2019-31.01.2021 r.) zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup podręczników wraz z ćwiczeniami do nauki języka niemieckiego dla osób dorosłych (w wieku powyżej 18 r.ż.) – Menschen A1, na poziomach A1 w sumie 24.

 

Dopuszczamy oferty cenowe zakupu podręczników równoważnych wskazanych dla poziom A1 kształcenia językowego, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Oferty cenowe prosimy przesłać na adres mailowy magda.maczynska@progres.edu.pl lub przekazać do sekretariatu biura Centrum Szkoleniowego Progres Jagóra I Nordyński Sp. Jawna w Łodzi, ul. Pomorska 40 (II piętro) w godzinach od 8:00 do 16:00 do dnia 24.09.2019.