Dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi XI Działania XI.2 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Płyń Łodzią po morzu języków – III edycja”, nr projektu RPLD.11.02.02-10-0001/20

Warunki

Za ile: za darmo, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów

 

Dla kogo: projekt przeznaczony jest dla osób w wieku 18-49 o wykształceniu nie wyższym niż średnie oraz dla osób w wieku 50 lat i więcej z dowolnym wykształceniem, zamieszkujących obszar rewitalizowany miasta Łódź, realizowany w partnerstwie z Miastem Łódź. II edycja projektu – zapraszamy osoby, które pragną kontynuować  na poziomie wyższym rozpoczętą w projekcie naukę wybranego języka.

 

Co to jest teren rewitalizowany: zobacz mapę | zobacz wykaz ulic

 

W dniu przystąpienia do rekrutacji należy złożyć oświadczenie, że zamieszkuje się na terenie objętym programem rewitalizacji (nie trzeba być zameldowanym)

Zakres wsparcia

Kurs języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie początkującym lub słabo zaawansowanym w wymiarze 120 godzin zajęć (2 semestry nauki po 60 godzin w semestrze), podręczniki do nauki, egzamin międzynarodowy (certyfikat), opieka nad osobami zależnymi (np. małymi dziećmi) w czasie trwania kursu, darmowa kawa, herbata i woda w przerwie zajęć.

 

Liczebność słuchaczy w grupie: maksymalnie 12 osób

 

Rekrutacja: rekrutacja trwa nadal, mamy jeszcze dostępne ostatnie wolne miejsca.

 

Początek zajęć: termin rozpoczęcia kursu jest ustalany indywidualnie dla każdej z grup.

 

Koniec zajęć: kurs kończy się Międzynarodowym Egzaminem TELC lub Egzaminem TGLS, zakończenie projektu październik 2023.

 

Termin realizacji projektu: do 30.06.2023

 

*W związku z zaistniałą sytuacją (zawieszeniem przez MEN zajęć) spowodowaną pandemią koronawirusa – terminy realizacji projektu mogą się różnic.

Dokumentacja projektowa

Regulamin

Formularz

Oświadczenie

Umowa

Deklaracja

Test on-line

Harmonogram

RODO

Zaproszenia do składania ofert na sprzedaż podręczników

Język angielski

Język niemiecki