Dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi XI Działania XI.2 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Płyń Łodzią po morzu języków”, nr projektu RPLD.11.02.02/1/18/002.

Warunki

Za ile: za darmo, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów

 

Dla kogo: projekt przeznaczony jest dla osób w wieku 18-49 o wykształceniu nie wyższym niż średnie oraz dla osób w wieku 50 lat i więcej z dowolnym wykształceniem, zamieszkujących obszar rewitalizowany miasta Łódź, realizowany w partnerstwie z Miastem Łódź.

 

Co to jest teren rewitalizowany: zobacz mapę | zobacz wykaz ulic

 

W dniu przystąpienia do rekrutacji należy złożyć oświadczenie, że zamieszkuje się na terenie objętym programem rewitalizacji (nie trzeba być zameldowanym)

Zakres wsparcia

Kurs języka angielskiego na poziomie początkującym lub słabo zaawansowanym w wymiarze 120 godzin zajęć (2 semestry nauki po 60 godzin w semestrze), podręczniki do nauki, egzamin międzynarodowy (certyfikat), opieka nad osobami zależnymi (np. małymi dziećmi) w czasie trwania kursu, darmowa kawa, herbata i woda w przerwie zajęć.

 

Liczebność słuchaczy w grupie: maksymalnie 12 osób

 

Rekrutacja: zapisy na kursy zaczynają się w sierpniu i trwają przez cały wrzesień.

 

Początek zajęć: grupy zaczynają zajęcia w październiku, listopadzie 2019r oraz w styczniu i lutym 2020r.

 

Koniec zajęć: kurs kończy się Międzynarodowym Egzaminem TELC, zakończenie projektu – styczeń 2021.

Dokumentacja projektowa

Regulamin

Formularz

Oświadczenie

Umowa

Deklaracja

Test on-line

Harmonogram zajęć

Informujemy, że w związku z decyzją MEN zajęcia stacjonarne w Szkole Progres przy ul. Pomorskiej 40,

zostają zawieszone od 12.03 do 11.04.20 włącznie. 

Sekretariat Szkoły w tym okresie będzie czynny  WYŁĄCZNIE W TRYBIE ON-LINE

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Prosimy o kontakt drogą mailową - info@progres.edu.pl - lub pod numerami telefonów:

600 010 189, 602 700 810, 604 444 820, 602 776 770