Czym są pożyczki na kształcenie?

Jest to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego.

 

Zostało stworzone z myślą o osobach pełnoletnich, zamieszkałych na obszarze Polski i chcących rozwijać swoje umiejętności.

Projekt zakłada też możliwość wnioskowania o pożyczkę na studia podyplomowe, kursy, szkolenia i inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty, trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Jak zdobyć
pożyczkę?

01

02

Złóż wniosek o pożyczkę

03

Sprawdź status złożonego wniosku lub inne informacje dotyczące przyznanej Państwu pożyczki.

Ważne
informacje

Pożyczka przysługuje osobom, które mają odpowiednie przychody lub posiadają zabezpieczenie pożyczki.

O pożyczkę mogą ubiegać się osoby pracujące, samozatrudnione i niepracujące.

Pożyczka może pokryć 100% kosztów szkolenia, kursu itp., ale nie może przekraczać 100 tys. zł. Spłaca się ją w ratach w cyklach od 12 do 36 miesięcy. Umorzyć można 25% kosztów pożyczki.

Temat i obszar kształcenia nie ma znaczenia. Tylko studia I, II, III st. nie spełniają wymogów pożyczki.

Pożyczka obejmuje formę kształcenia, która na dzień składania wniosku jeszcze się nie rozpoczęła.

Pożyczka nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z kształceniem, np. wpisowego, kosztów przejazdów czy materiałów dydaktycznych.

Miejsce zamieszkania, wiek, płeć czy status na rynku pracy nie mają znaczenia.

Pożyczka jest nieoprocentowana i nie ma żadnych dodatkowych kosztów.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 600 01 01 89 lub mailowo info@progres.edu.pl.

 

Udzielimy wszystkich informacji zarówno o pożyczkach, jak i o ofertach kursów i szkoleń.

Pakiet korzyści

Wsparcie kształcenia ustawicznego

Pełne wsparcie szkoły w całym procesie

Szansa na nowe kwalifikacje

Brak dodatkowych kosztów

Jasne procedury

Szybka finalizacja