Sesje egzaminacyjne TELC

Sesje egzaminacyjne TELC w siedzibie Ośrodka Egzaminacyjnego Progres na ul. Pomorskiej 40, w Łodzi.

Egzamin TELC (The European Language Certificates) to egzaminy językowe międzynarodowo uznawane w Europie, które potwierdzają poziom znajomości języka obcego.

Egzaminy Telc są opracowywane i organizowane przez telc gGmbH, organizację z siedzibą w Bad Homburg w Niemczech, instytucję, która ma ponad 50-letnie doświadczenie w opracowywaniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym, europejskim poziomie.

Certyfikaty Telc obejmują różne poziomy językowe od A1 do C2, według skali Rady Europy i obejmują obecnie 10 języków europejskich: Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski, polski jako obcy, portugalski, arabski i turecki.

Egzaminy TELC składają się z różnych części, takich jak czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie, i oceniają umiejętności językowe na różnych poziomach zaawansowania, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Po zdaniu egzaminu, kandydaci otrzymują certyfikat TELC, który potwierdza ich poziom znajomości języka.

Egzaminy telc zostały opracowane zgodnie ze skalą biegłości językowej Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR – czytaj więcej), który w jasny sposób opisuje i klasyfikuje umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i zawodowym.

Egzaminy TELC obejmują tematy z podstawowych dziedzin życia i mają na celu sprawdzenie umiejętności komunikacyjnych.

Egzaminy TELC są dostępne w wielu krajach i są uznawane przez wiele instytucji, takich jak uniwersytety, szkoły językowe, firmy i organizacje rządowe. Egzaminy TELC są dobrym sposobem na potwierdzenie swoich umiejętności językowych dla celów akademickich, zawodowych lub osobistych.

Dodatkowe informacje i zapisy na egzamin w sesji grupowej nie później niż 16 dni kalendarzowych przed planowanym terminem egzaminu.

Regulamin TELC

Formularz zgłoszeniowy TELC

Sesje grupowe już od 4 osób dla języków:

Angielski A1-C2

ogólny

biznesowy

dla szkół

Niemiecki A1-C2

Pflege B2 (dla pielęgniarek oraz opiekunów osób starszych)

Medizin B2/C1 (dla lekarzy)

Hiszpański A1-B2

Włoski A1-B2

Francuski A1-B2

Rosyjski A1-B2

 

Polski jako język obcy

Polski B1/B2

Dodatkowe informacje
o egzaminach TELC + przykładowe materiały 
(dla wszystkich języków i poziomów):

//www.telc.net/en/language-examinations/certificate-exams/

Poziomy i ceny*:

A1 – 390PLN
A2 – 420 PLN
B1- 620 PLN
B2- 699 PLN
C1- 770 PLN
C2- 960PLN

*cena za sesje grupowe
od minimum 4 osób

Nadchodzące terminy
sesji w roku 2023/24:

Maj – 25.05.24
Czerwiec – 22.06.24
Lipiec - 20.07.24
Sierpień - 24.08.24
Wrzesień - 21.09.24
Październik - 19.10.24
Listopad - 09.11.24
Grudzień - 14.12.24

Start każdej sesji: o godzinie 10.00

Rejestracja na egzamin: min. 16 dni kalendarzowych przed planowanym terminem egzaminu.

Możliwe jest również zorganizowanie sesji indywidualnej, z każdego języka w określonym przez kandydata terminie.

(Cena za sesję indywidualną: +50% ceny za sesję grupową).

Dodatkowe informacje i zapisy:

Adres e-mail info@progres.edu.pl

Telefon +48 600 010 189 / 42 632 88 97

Nie ma języka lub poziomu, który Cię interesuje?

Napisz lub zadzwoń do nas i dowiedz się o możliwość przeprowadzenia kursu w trybie indywidualnym.