Sesje egzaminacyjne TELC

Sesje egzaminacyjne TELC w siedzibie Ośrodka Egzaminacyjnego Progres na ul. Pomorskiej 40, w Łodzi.

Egzamin TELC (The European Language Certificates) to egzaminy językowe międzynarodowo uznawane w Europie, które potwierdzają poziom znajomości języka obcego.

Egzaminy Telc są opracowywane i organizowane przez telc gGmbH, organizację z siedzibą w Bad Homburg w Niemczech, instytucję, która ma ponad 50-letnie doświadczenie w opracowywaniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym, europejskim poziomie.

Certyfikaty Telc obejmują różne poziomy językowe od A1 do C2, według skali Rady Europy i obejmują obecnie 10 języków europejskich: Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski, polski jako obcy, portugalski, arabski i turecki.

Egzaminy TELC składają się z różnych części, takich jak czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie, i oceniają umiejętności językowe na różnych poziomach zaawansowania, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Po zdaniu egzaminu, kandydaci otrzymują certyfikat TELC, który potwierdza ich poziom znajomości języka.

Egzaminy telc zostały opracowane zgodnie ze skalą biegłości językowej Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR – czytaj więcej), który w jasny sposób opisuje i klasyfikuje umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i zawodowym.

Egzaminy TELC obejmują tematy z podstawowych dziedzin życia i mają na celu sprawdzenie umiejętności komunikacyjnych.

Egzaminy TELC są dostępne w wielu krajach i są uznawane przez wiele instytucji, takich jak uniwersytety, szkoły językowe, firmy i organizacje rządowe. Egzaminy TELC są dobrym sposobem na potwierdzenie swoich umiejętności językowych dla celów akademickich, zawodowych lub osobistych.

Dodatkowe informacje i zapisy na egzamin w sesji grupowej nie później niż 16 dni kalendarzowych przed planowanym terminem egzaminu.

Regulamin TELC

Formularz zgłoszeniowy TELC

Sesje grupowe już od 4 osób dla języków:

Angielski

Angielski A1

Angielski A2

Angielski B1

Angielski B2

Angielski C1

Angielski C2

Niemiecki

Niemiecki A1

Niemiecki A2

Niemiecki B1

Niemiecki B2

Pflege B2 (dla pielęgniarek oraz opiekunów osób starszych)

Medizin B2/C1 (dla lekarzy)

Niemiecki C1

Niemiecki C2

Hiszpański

Hiszpański A1

Hiszpański A2

Hiszpański B1

Hiszpański B2

Włoski

Włoski A1

włoski A2

Włoski B1

Włoski B2

Francuski

Francuski A1

Francuski A2

Francuski B1

Francuski B2

Rosyjski

Rosyjski A1

Rosyjski A2

Rosyjski B1

Rosyjski B2

Polski jako język obcy

Polski B1/B2

Dodatkowe informacje
o egzaminach TELC + przykładowe materiały:

www.telc.net/sprachpruefungen/zertifikatspruefung/

Poziomy i ceny*:

A1 – 340PLN
A2 – 370 PLN
B1- 570 PLN
B2- 650PLN
C1-720PLN
C2- 910PLN

*cena za sesje grupowe
od minimum 4 osób

Nadchodzące terminy
sesji w roku 2023/24:


Luty – 24.02.24
Marzec – 23.03.24
Kwiecień – 20.04.24
Maj – 25.05.24
Czerwiec – 22.06.24

Start każdej sesji: o godzinie 10.00

Możliwe jest  również zorganizowanie sesji indywidualnej,
z każdego z języków w wybranym przez kandydata terminie.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Adres e-mail info@progres.edu.pl

Telefon +48 600 010 189 / 42 632 88 97

Nie ma języka lub poziomu, który Cię interesuje?

Napisz lub zadzwoń do nas i dowiedz się o możliwość przeprowadzenia kursu w trybie indywidualnym.