Sesje egzaminacyjne TGLS

Sesje egzaminacyjne TGLS w siedzibie Ośrodka Egzaminacyjnego Progres na ul. Pomorskiej 40, w Łodzi.

Egzamin TGLS to opracowane przez The Global Language System egzaminy językowe które potwierdzają poziom znajomości języka obcego.

Egzamin dostępny na wszystkich poziomach trudności: A1 – C2 i przeprowadzany dla języków: angielski, niemiecki, francuski, polski jako obcy.

Egzaminy telc zostały opracowane zgodnie ze skalą biegłości językowej Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR – czytaj więcej), który w jasny sposób opisuje i klasyfikuje umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i zawodowym.

Uznawalność

Certyfikaty TGLS:
– są uznawane w krajach należących do Unii Europejskiej;
– zaliczone na określoną liczbę punktów są traktowane równoważnie z zaliczeniem egzaminu z lektoratu przez niektóre polskie i zagraniczne uczelnie.
– są honorowane przez międzynarodowe korporacje jako skuteczne narzędzie do weryfikacji znajomości języka obcego pracowników.

Wszystkie części egzaminu kładą nacisk na praktyczną umiejętność komunikacji w języku obcym.

Zgłoszenie na egzamin:  min. 15 dni przed sesją egzaminacyjną.

Formularz zgłoszeniowy TGLS

Dokument CEFR

Informator dla kandydata TGLS

Sesje grupowe już od 4 osób dla języków:

Angielski

Angielski A1

Angielski A2

Angielski B1

Angielski B2

Angielski C1

Angielski C2

Niemiecki

Niemiecki A1

Niemiecki A2

Niemiecki B1

Niemiecki B2

Francuski

Francuski A1

Francuski A2

Francuski B1

Francuski B2

Polski jako język obcy

Polski A1

Polski A2

Polski B1

Polski B2

Poziomy i ceny*:

A1 – 340PLN
A2 – 370 PLN
B1- 570 PLN
B2- 650PLN
C1-720PLN
C2- 910PLN

*cena za sesje grupowe
od minimum 4 osób

Nadchodzące terminy
sesji w roku 2023:

Lipiec – 29.07.23
Wrzesień – 09.09.23
Październik – 21.10.23
Grudzień – 16.12.23

Egzaminy TGLS realizujemy również w ramach obowiązkowej walidacji dla projektów EU.

Egzaminy TGLS można również zdawać ONLINE, w sesji indywidualnej lub grupowej. Zobacz film instruktażowy:

Więcej informacji o egzaminach TGLS znajdziesz tutaj.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Adres e-mail info@progres.edu.pl

Telefon +48 600 010 189 / 42 632 88 97

Nie ma języka lub poziomu, który Cię interesuje?

Napisz lub zadzwoń do nas i dowiedz się o możliwość przeprowadzenia kursu w trybie indywidualnym.