Dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi XI Działania XI.2 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Łódź na cyfrowych falach”, nr projektu RPLD.11.02.02-10-0001/19

Warunki

Za ile: za darmo, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów

 

Dla kogo: projekt przeznaczony jest dla osób w wieku 18-49 o wykształceniu nie wyższym niż średnie oraz dla osób w wieku 50 lat i więcej z dowolnym wykształceniem, zamieszkujących obszar rewitalizowany miasta Łódź, realizowany w partnerstwie z Miastem Łódź.

 

Co to jest teren rewitalizowany: zobacz mapę | zobacz wykaz ulic

 

W dniu przystąpienia do rekrutacji należy złożyć oświadczenie, że zamieszkuje się na terenie objętym programem rewitalizacji (nie trzeba być zameldowanym)

Zakres wsparcia

Kurs informatyczny  umożliwiający nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kompetencji cyfrowych (obsługa komputera, korzystanie z Internetu) w wymiarze 120 godzin zajęć (2 semestry nauki po 60 godzin w semestrze), podręczniki do nauki, egzamin (certyfikat), opieka nad osobami zależnymi (np. małymi dziećmi) w czasie trwania kursu, darmowa kawa, herbata i woda w przerwie zajęć.

 

Liczebność słuchaczy w grupie: maksymalnie 10 osób

 

Rekrutacja: rekrutacja trwa , mamy jeszcze dostępne ostatnie wolne miejsca.

 

Początek zajęć: kolejne grupy zaczynają zajęcia w październiku.

 

Koniec zajęć: kurs kończy się Egzaminem w ramach DIGCOMP, zakończenie projektu – styczeń 2022.

 

*W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa – terminy realizacji projektu mogą się różnić od zakładanych

Dokumentacja projektowa

Regulamin

Formularz

Oświadczenie

Umowa

Deklaracja

Test on-line

Harmonogram zajęć