Nasz zespół

Zespół trenerów Progresu to grupa pasjonatów i świetnie wyszkolonych specjalistów o ciekawych osobowościach, kochających swoją pracę, dla których sukces edukacyjny studenta jest najważniejszy.

 

Wśród naszych lektorów nie brakuje absolwentów filologii oraz native speaker-ów. Regularnie się dokształcają, rozwijają swój warsztat pracy, uczestniczą w szkoleniach i konferencjach branżowych.

 

Są zawsze znakomicie przygotowani do swojej pracy, wiedzą co należy do ich obowiązków, rozpoznają potrzeby i cele językowe swoich słuchaczy i pomagają je im realizować.

„Naszą ambicją jest, żeby słuchacze Progresu odczuwali wyraźny postęp językowy w porównaniu z rokiem poprzednim oraz potrafili wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce.„

Pamiętamy,
że nauka języka to nie tylko nauka mówienia, ale również czytania, rozumienia ze słuchu, i umiejętność korzystania ze struktur gramatycznych do budowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Wybieramy
najlepsze elementy z różnych metod nauczania w zależności od poziomu grupy i jej specyficznych potrzeb. Naszym celem jest umożliwienie słuchaczom osiągnięcia pełnej komunikatywności.

Zwracamy uwagę
na stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w szkole, co sprzyja likwidowaniu bariery przed mówieniem u naszych słuchaczy.

Motywujemy do nauki
poprzez regularne powtarzanie materiału, obowiązkowe prace domowe oraz systematyczne egzekwowanie wiedzy w formie częstych kartkówek i testów.

Nasze metody

Na sukces składa się wiele czynników, między innymi organizacja nauczania oraz system testowania nabytej wiedzy. Nauka języka w Progresie sprowadza się w praktyce do połączenia komunikatywności (język ma służyć porozumiewaniu się) z pewnego rodzaju formalizmem językowym, czyli dbałością o struktury (mówmy poprawnie!).

Zdobywanie i utrwalanie wiedzy ułatwia naszym słuchaczom platforma e-learningowa, która towarzyszy im przez cały okres trwania kursu.

Informujemy, że w związku z decyzją MEN zajęcia stacjonarne w Szkole Progres przy ul. Pomorskiej 40,

zostają zawieszone od 12.03 do 11.04.20 włącznie. 

Sekretariat Szkoły w tym okresie będzie czynny  WYŁĄCZNIE W TRYBIE ON-LINE

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Prosimy o kontakt drogą mailową - info@progres.edu.pl - lub pod numerami telefonów:

600 010 189, 602 700 810, 604 444 820, 602 776 770