Model Edukacyjny został stworzony przez Zespół Roboczy Centrum Szkoleniowe Progres i Urzędu Miasta Łodzi w składzie:

  • Zofia Gajdowicz-Fuchs – metodyk/anglistka, Centrum Szkoleniowe Progres
  • Magdalena Mączyńska – metodyk/lektorka języka niemieckiego, Centrum Szkoleniowe Progres
  • Mariusz Jagóra – anglista/właściciel Centrum Szkoleniowego Progres
  • Katarzyna Urbańska – Inspektor w Oddziale ds. Rozwoju Społecznego w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi/Koordynator projektów społecznych
  • Agnieszka Lewandowska – p.o. kierownika w Oddziale ds. Rozwoju Społecznego w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi/Koordynator projektów społecznych

Praca została napisana w oparciu o materiały, prezentacje, warsztaty i obserwacje zajęć u Partnera Ponadnarodowego podczas Wizyty Studyjnej Zespołu Roboczego w ramach projektu „Płyń łodzią po morzu języków – nowoczesne metody nauczania osób w wieku 50+” współfinansowanego w ramach projektu „Ścieżki współpracy-wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”.

W poniższej pracy przekazujemy Państwu ‘Model Edukacyjny: interaktywne metody nauczania osób w wieku 50+’, który ma ułatwiać podnoszenie efektywności działań lektorów szkół języków obcych, pracujących ze  słuchaczami w wieku 50+, zróżnicowanych pod względem wieku (od 50 do 80 lat), wykształcenia (od podstawowego do wyższego), sytuacji zawodowej (zarówno długotrwale bezrobotne jak i pracujące), sytuacji materialnej i problemów życiowych (część z nich zalicza się do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym).

 

Nasz Model Edukacyjny został stworzony w oparciu o udział Zespołu Roboczego z Urzędu Miasta Łodzi oraz Centrum Szkoleniowego Progres w warsztatach i zajęciach z seniorami, podczas wizyty studyjnej w maju 2021 roku, u Partnera Ponadnarodowego, który prowadzi kursy szkoleniowe zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach nauczycieli i pracowników ośrodków edukacyjnych z Europy pracujących z seniorami. Mają one na celu zapoznanie nauczycieli szkół językowych z nowoczesnymi metodami nauczania osób w wieku starszym. Poznane metody i techniki kładą szczególny nacisk na integrację seniorów w grupie, zwiększenie autonomiczności ucznia poprzez jego aktywne zaangażowanie w proces nauczania, a tym samym zwiększenie jego
motywacji do nauki języków obcych.

Dokumentacja projektowa

Uchwała o wdrożeniu

Model edukacyjny

Educational model