Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż podręczników do języka angielskiego

Dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi XI Działania XI.2 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Płyń Łodzią po morzu języków – III edycja”, nr umowy RPLD.11.02.02-10-0001/20

Rozeznanie rynku – oferty cenowe  

W związku z realizacją projektu pn.: „Płyń Łodzią po morzu języków – III edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Działania XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych – Miasto Łódź (czas realizacji projektu 01.01.2022-30.06.2023 r.) zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup podręczników wraz z ćwiczeniami do nauki języka angielskiego dla osób dorosłych (w wieku powyżej 18 r.ż.) – The English Hub – Podręcznik + ćwiczenia + zestaw CD A1, A2, B1 oraz English File 3rd Edition, na poziomach B2 w sumie 228 sztuk.

Dopuszczamy oferty cenowe zakupu podręczników równoważnych wskazanych dla poszczególnych poziomów kształcenia językowego, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Oferty cenowe prosimy przesłać na adres mailowy magda.maczynska@progres.edu.pl lub przekazać do sekretariatu biura Centrum Szkoleniowego Progres Jagóra I Nordyński Sp. Jawna w Łodzi, ul. Pomorska 40 (II piętro) w godzinach od 8:00 do 16:00 do dnia 21.02.2022.