Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż podręczników do języka niemieckiego

Dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi XI Działania XI.2 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Płyń Łodzią po morzu języków – III edycja”, nr umowy RPLD.11.02.02-10-0001/20

Rozeznanie rynku – oferty cenowe 

 

Rozeznanie rynku – oferty cenowe

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Płyń Łodzią po morzu języków – III edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Działania XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych – Miasto Łódź (czas realizacji projektu 01.01.2022 – 30.06.2023) zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup podręczników wraz z ćwiczeniami do nauki języka niemieckiego dla osób dorosłych (w wieku powyżej 18 r.ż.) – Menschen na poziomach A1, A2, B1 – łącznie 36 sztuk.

 

Dopuszczamy oferty cenowe zakupu podręczników równoważnych wskazanych dla poziom A1 kształcenia językowego, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Oferty cenowe prosimy przesłać na adres mailowy magda.maczynska@progres.edu.pl lub przekazać do sekretariatu biura Centrum Szkoleniowego Progres Jagóra I Nordyński Sp. Jawna w Łodzi, ul. Pomorska 40 (II piętro) w godzinach od 8:00 do 16:00 do dnia 21.02.2022.